Bakhjulslåsning

Med hjälp av bakhjulslåsningen kan du låsa styrhjulens riktning när du klipper långa sträckor på stora ytor eller vid släntkörning.
Detta ger en extra stabilitet samt rakare klippmönster.

media