Manuell Lyft
Med den manuella lyften kan du höja och sänka klippaggregatet direkt från förarstolen till transportläge.
media