Kvalitét & Trygghet

Walker Mowers är ett av få privatägda företag i branschen och grundades 1977 av Max Walker, tack vare ett bibehållet ägarförhållande inom familjen så har man alltid kunnat agera oberoende från utomstående aktörer vilket har resulterat i att man kunnat skapa en produkt av kvalitét istället för kvantitet.

För att försäkra sig om den tryggheten även i framtiden så flyttar man årligen in mer och mer av till tillverkning i den egna fabriken för att kunna säkerställa kvalitén, Walker tror inte på "outsourcing" som många andra företag i dag väljer för att göra sin produkt mer "kostnadseffektiv". Ett ord som idag är starkt förknippat med försämrad kvalitét och service.

Idag tillverkas över 80% av komponenterna till din Walker i den egna fabriken och man har en vision att 2015 ha flyttat in 90% av volymen, något som gör att man idag vid leverans av reservdelar, teknisk support, garantier etc. ligger i yttersta framkant.

Något annat skall man inte förvänta sig från en av branschens ledande leverantörer!

Företaget drivs idag av andra generation Walker genom bröderna Bob & Dean. Inom familjen Walker har kvalitét alltid varit ett ledord och en hög prioritet, man har satsat otroligt mycket på att bygga upp långsiktiga och varaktiga relationer mellan företaget, distributörer, återförsäljare och kunder. Att skapa ett det extremt höga förtroende man idag har inom branschen har varit en lång och hård resa. En resa som fortsätter och ett förtroende vi tänker förstärka!

För att du som kund skall känna att vi står bakom vårt ord, att vi levererar maskiner med extremt hög kvalitén gör att vi med start från 2012 kommer höja garantin på nya maskiner från 1 år till 3 år.

Vissa talar om livstidsgaranti, men vad som egentligen är viktigt är om löftet hålls om problem skulle uppkomma. Vi använder inte ordet garanti för att sälja våra produkter, vi använder ordet garanti för att visa att vi står bakom vår produkt och för att garantera att vi fullföljer det åtaganden vi har gentemot er som kund! Med en Walker skall du som kund aldrig ha några problem.

3 års garanti

• På samtliga fabrikations- och materialfel på delar eller komponenter.
  OBS! Hydrostater upp till 1.000 timmar.

Omfattar inte

• Motorer (garanti ges av respektive motortillverkare).

• Slitdelar & reservdelar som behöver bytas vid normalt slitage.