Historia

Walker Mowers Sweden ABs (dåvarande Grönytemaskiner AB) historia är lång, men kan göras kort. Det började år 1983 då företaget startades i liten skala. Efter hand som åren har gått har företaget vuxit och förändrats.
1987 är ett väldigt betydelsefullt år i historien, det var nämligen året då Walker kom in i bilden. Sedan dess har vi marknadsfört och sålt Walker-maskiner i hela Sverige.

Företaget är sedan 1989 placerat på norra industriområdet i Växjö. Där har vi lokaler på 1500 kvadratmeter med kontor, lager, utställningshall, serviceskola och även stora provytor för dig som vill provköra en maskin. Naturligtvis ordnar vi även en demonstration tillsammans med våra återförsäljare på plats hos er.